Мина Минић, Здравко Велован, Миодраг Млађовић. Награђени на Бијеналу графике 2006. Галерија УЛУС, 20. 02-04. 03. 2008.