Књига о Доситеју и нама. Школа уметничких заната. Музеј Доситеја и Вука, фебруар 2008.