Традиционално – модерно, Изложба сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а. Етнографски музеј, 8-21. април 2008.