Група «Аметист» «Апстрактно и конкретно», мозаици децембар 2007-јануар 2008. године