Лубарда, 1907-2007, Измешу слике природе и природе слике. Музеј историје Југославије, 15. 03-26. 04. 2008.