Рајна Лазић – Слика је музика која се гледа, Галерија Чигота, јул 2004.