Из предговора. Позоришно сликарство Владимира Маренића. Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2004.