Драгана Којић, Галерија Круг, Бечеј, 2-18. јун 2004.