Теме и мотиви српске фотографије 1950-1960, 4-23. јун 2004.