Драгиша Радуловић. Галерија Artget, Београд, мај-јун 2004.