Силвана Ручнов, Калиграфија. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 23. 08-23. 09. 2004.