Момчило Мацановић, Слике. Stars Art Galery, 17. 07-17. 08. 2004.