Биљана Кековић, Слике. Montenegro Stars Art Galery, 21. 08-21. 09. 2004.