Јована Поповић-Бенешек, Ивана Бјелица и Маја Ердељанин, Слике. Галерија Бућа, 31. 08-14. 09. 2004.