Никола Гвозденовић, Слике. Галерија Војске СЦГ, јун 2004.