Владимир Дуњић, Слике. Галерија Шпинакер, јул 2004.