Томо Павићевић, Слике. Галерија Стари град, јул-август 2004.