Славица Вујошевић, Слике. Галерија В. А. Лековић, мај 2004.