Абаз Диздаревић, Слике. Al Galery, 24. 06-24. 07. 2004.