Обрад Јовановић, Слике. Дом Војске СЦГ, септембар 2003.