Олгица Лазаревић, Слике и цртежи, август-септембар 2004.