Осврт уметника. Даца Марковић, Галерија слика Сава Шумановић, 4-20. јул 2004.