Горан Десанчић, Слике. Галерија Меандер, јун 2004.