Нада Денић и Милан Јакшић. Савремена галерија, септембар-октобар 2004.