Ратко Шоћ, Слике и цртежи. Галерија Културног центра Лаза Костић, мај 2004.