Милан Коњовић. У стишаном тону, Слике (1942-1952). Галерија Милан Коњовић, мај-септембар 2004.