Милош Војновић, Слике. Гларија Кућа Војновића, 25. 06-15. 07. 2004.