Александар Педовић, Илустрације. Галерија Форма, јун 2004.