Драган Анђелић, Слике. Галерија Прометеј, мај 2004.