Тања Балаћ. Цртежи. Ликовни салон Културног центра, мај 2004.