Нада Васић. Галерија Енергопројект, 14-25. септембар 2004.