Радмила Ребић Стојановић, Галерија YUBIN Међународнoг културног центра, 19-25. јул 2004.