Радивоје Марковић. Слике, скулптуре, функционалне скулптуре. Италијански институт за културу, април 2004.