Београдски импресивно. Галерија Политика, 3. 06-2. 07. 2004.