Метаморфозе (Од ЛОКАЛне летаргије до ГЛОБАЛне акције). Децентрализовани светски конгрес networkera. Студентски културни центар, 10-12. јун 2004.