Молитвени доручак под окриљем Белог Анђела, дело синтезијске уметности, 2004.