Лусијан Фројд, Венера на патосу, лето 2004. (Њујорк)