Српско сребро на светском филмском фестивалу, Етно-еко-фолк филмски фестивал, Румунија, 2. септембар 2004. (Слотиоари)