Ђивана Костић и Лариса Ацков, Галерија АУТ, јун 2004. (Торонто)