Александар Рафајловић, суптилност једне стваралачке интроспекције, Галерија УЛУС, јун 2004.