Гордана Петровић. Галерија Графички колектив, 26. 04-8. 05. 2004.