Мајда Курник. Продајна галерија Београд, април-мај, 2004.