Новац у Београду кроз векове. Конак кнегиње Љубице, 19. 04-30. 06. 2004.