Пето Бијенале сценског дизајна. Музеј примењене уметности, септембар 2004.