LOS ANĐELES

DRAGANA B. STEVANOVIĆ

''New paintings for the new happines''

Izložba slika, Galerija L2Kontemporary, Los Anđeles 25.jun- 23. jul 2005.

 

Poslednih godina na svetskoj likovnoj sceni je zapažen sve prisutniji povratak klasičnim likovnim medijima I tehnikama, a pre svega slikarstvu kao tradicionalnoj disciplini.

 

Na poziv galerije ''L2 Kontemporary'' koja je imala aktuelni godišnji konkurs povodom Bijenala umetnosti u Los Anđelesu, Dragana B.Stevanović je ostvarila samostalnu izložbu u periodu od 25 juna –23 jula 2005 godine.

Galerija ''L2 Kontemporary'' se nalazi delu Los Anđelesa China Town, u kome se trenutno aktuelizuje i razvija savremena likovna scena i rezervisana je za mlađe generacije umetnika koji su na početku izlagačke karijere. Sva otvaranja su u glavnom usaglašena tako da razlolika publika ''sajamski'' obilazi različite galerije sa specifičnim umetničkim i autorskim pečatima.

 

Na izložbi je predstavljeno 11 radova nastalih u periodu 2004- 2005. dgodine. Sve slike su na platnu i rađene su kombinovanim tehnikama (akril, ugljen, uljana boja i uljana boja u stiku) i sve su formata 110x110 cm.

 

Deo ovog ciklusa slika je prethodno bio prikazan na Pro Arts festivalu savremene umetnosti u Skoplju 2004 godine, a kod nas su mogle biti viđene na različitim samostalnim izložbama u Galeriji Remont juna 2005. godine i Art klinici u Novom Sadu 2005, kao i na Prolećnom salonu Kapetanije u Zemunu.

 

Sastavni deo izložbe je činila i javna prezentacija i promocija domaće likovne I umetničke scene Srbije I Crne gore, sa posebnim akcentom na umetnike okupljene oko nezavisne umetnickče asociacije Remont- kao I čaospisa koji je sastavni deo redovnih aktivnosti ove asocijacije.

 

 

*****

Ova serija slika ima za polazište nedostatak promišljene kulturne politike, kao i kritiku samog odnosa prema stvaraocu i umetničkom delu koji je gotovo sistemski ukorenjen u našoj sredini. Zbog toga se umetnost zatvara u rigidne sisteme vrednovanja i budući da je zatvorena, izolovana u galerijskim prostorima, likovna umetnost u našim uslovima ima minimalni komunkacijski potencijal.

 

Posle mnogobrojnih putovanja Dragana je pošla od drugačijih uslova i okruženja u kojima umetnici stvaraju širom sveta. lakoća u izrazu i podsticanje kreativosti u svakom smislu predstavljaju prvi utisak, i iako je prisutan visok stepen društvene angažovanosti i refleksija na dnevno političke događaje, ipak je ostavljeno dovoljno prostora za čistu imaginaciju, intimne svetove i neposrednost likovnog izražavanja.

Upravo jednostavno, želja da se podeli radost slobodnog kreativnog izražavanja, bogatstvo i radost koju ovakva komunikacija pruža .

 

 

Umetnici, kustosi kao i kulturna javnost Los Anđelesa u svojoj multietnčikoj i multinacionalnoj sredini imala je priliku da posle više od decenije odsustva umetnika iz Srbije i Crne Gore sa međunarodne umetničke scene budu bolje upoznati i informisani sa raznolikošću naše savremene umetničke prakse.

Nadamo se da ćemo posle uspešne prezentacije pokazati našu zemlju u novom svetlu a pre svega da ćemo uspostaviti dijalog za početak buduće razmene umetnika iz naše sredine i SAD.

 

****

 

Dragana B.Stevanović, rođena u Beogradu, diplomirala slikarstvo 2001. i magistrirala crtanje 2005. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Do sada ostvarila deset samostalnih izložbi i učestvovala u više projekata, performansa, kolonija u zemlji i inostranstvu.

 

Član ULUS-a i Art klinike.