Владимир Тодоровић, света лоза Немањића “Атос”, Крагујевац, 2005.