Небојша Амановић «Настанак, развој и обликовање штампарских слова«, ЈИН Београд, 2004. године