Прво Прољећно међународно бијенале умјетности минијатуре. Галерија „Никола I”, мај-јун 2005.