Владимир Ђурановић, слике, Галерија "Арт", Подгорица, 17. 05. 2005.