Војимир Влаховић, слике. Умјетнички павиљон, Подгорица, 19. 05. 2005.